Välkommen

Här finner du alla PIKs  öppna utbildningar. Dels de vi har i egen regi och dels de vi ger tillsammans med våra samarbetspartners.

Vi har även konsultverksamhet. Se www.pik.nu för mer information.